Chi Hội Khoa Học Lịch Sử Trịnh Hoài Đức > Sách > Sách nghiên cứu > TỪ ĐIỂN Địa Danh Hành Chính NAM BỘ

TỪ ĐIỂN Địa Danh Hành Chính NAM BỘ

3f3fd6c4-52e8-4cb2-8e55-6083b5d00b1b_150_224
Tập sách của NNC Nghuyễn Đình Tư là loại sách công cụ tra cứu khoa học. Nó không những có ích và cần thiết cho cán bộ công chức làm công tác văn thư – lưu trữ và quản trị văn phòng, mà còn là cẩm nang hữu hiệu cho nhiều nhà nghiên cứu các lĩnh vực khác trong quá trình biên soạn các sách chuyên khảo…
       “NNC Nguyễn Đình Tư hơn 10 năm gần đây là độc giả thường xuyên, kiên trì khai thác nguồn tài liệu lưu trữ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. Cùng với các nguồn tư liệu khác, tác giả đã viết nhiểu bài báo, biên soạn nhiều sách, đặc biệt là cuốn sách Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ.

        Tập sách của NNC Nghuyễn Đình Tư là loại sách công cụ tra cứu khoa học. Nó không những có ích và cần thiết cho cán bộ công chức làm công tác văn thư – lưu trữ và quản trị văn phòng, mà còn là cẩm nang hữu hiệu cho nhiều nhà nghiên cứu các lĩnh vực khác trong quá trình biên soạn các sách chuyên khảo…”
TS. CVCC. PHAN ĐÌNH NHAM
Tác giả: Nguyễn Đình Tư – NXB Chính trị Quốc gia – Khổ 16 x 24cm –
1354 trang – Phát hành quý II/2008 – Giá bìa: 265.000đ