Chi Hội Khoa Học Lịch Sử Trịnh Hoài Đức > Giới thiệu > Tình hình hội viên từ năm 2013 đến nay

Tình hình hội viên từ năm 2013 đến nay

Qua năm 2013, hội viên Nguyễn Đình Tư, có thư xin ngưng sinh hoạt Chi hội kể từ cuối quý III/2013 do sức khỏe kém nên Ban chấp hành Chi hội không còn chức Cố vấn.

Hội viên Nguyễn Khang qua đời ngày 9/10/2013.

Cuối quý III/2013, Chi hội Thủ Đức xin sáp nhập 12 thành viên vào Chi hội Trịnh Hoài Đức gồm có: 1 /Phan Khánh (1934), 2/ Trần Hải Trân (1934), 3/ Nguyễn Trọng Ngôn (1930), 4/ Lê Quang Trình (1938), 5/ Lê Huy Trọng (1939), 6/ Phạm Khắc Quảng (1941), 7/ Lương Kim Bình (1941), 8/ Nguyễn Thời (1948), 9/ Trtương Thị Minh Sự (1952), 10/ Võ Thị Phương Mai (1953), 11/ Nguyễn Văn Hòa Bình (1954), 12/ Trần Hữu Ký (1955).

Cuối năm 2014 có thêm 7 hội viên chính thức xin ngưng sinh hoạt Chi hội, do bận công tác, sức khỏe kém, tuổi cao, gồm có: Lý Thị Mai, Nguyễn Minh Hiếu, Trần Đình Ba, Bùi Văn Toản, Phan Khánh, Đoàn Văn Thi, Huỳnh Lứa.

Trong năm 2015, số hội viên Chi hội thay đổi từng quý do có hội viên vắng mặt liên tiếp 3 lần sinh hoạt không lý do nên bị xóa tên và có hội viên mới xin gia nhập Chi hội. Đến cuối năm 2015, số 12 hội viên của Chi hội Thủ Đức sáp nhập vào Chi hội Trịnh Hoài Đức chỉ còn lại 2 hội viên. Chi hội duy trì con số 33 hội viên. Trong năm 2016, có thêm một số hội viên không tham gia sinh hoạt Chi hội vì lý do riêng. Thành phần Ban Chấp Hành Chi hội cũng có thay đổi.

THÀNH PHẦN BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI TRỊNH HOÀI ĐỨC

Chi Hội trưởng:                                                 Phan Đình Nham  

Chi hội phó thường trực & Thủ quỹ:                 Đinh Hữu Chí 

Thư ký:                                                             Trương Đình Bạch Hồng

Phó Thư ký:                                                      Lê công Lý

Ủy viên phụ trách chuyên đề:                           Phạm Anh Dũng

Ủy viên phụ trách phát triển hội viên:               Nguyễn Thị Hồng Cúc

Ủy viên phụ trách tham quan du khảo:             Trương Dương

Ủy viên phụ trách xã hội                                   Lâm Thị Mai  

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI ĐẾN CUỐI QUÝ II/ 2016

STT HỌ & TÊN HỌC VỊ NĂM SINH
1 Đinh Hữu Chí NNC 1938
2 Trương Dương CN 1940
3 Phạm Duy Khương NNC 1941
4 Phan Đình Nham TS 1943
5 Huỳnh Quan Thư CN 1943
6 Trương Ngọc Tường NNC 1949
7 Trịnh Văn Cường CN 1949
8 Hoàng Văn Lễ TS 1952
9 Nguyễn Thị Hồng Cúc ThS 1952
10 Lê Thị Thanh Hải CN 1952
11 Phạm Anh Dũng PGS.TS.KTS 1958
12 Nguyễn Thị Khánh Trâm CN 1960
13 Nguyễn Thị Lan THS 1962
14 Nguyễn  Văn Quý CN 1964
15 Lâm Thị Mai LS 1964
16 Trương Đình Bạch Hồng ThS 1968
17 Lê Công Lý ThS 1981
18 Lê Trường Sơn CN 1983
19 Nguyễn Thời ( Thủ Đức sáp nhập) NHÀ THƠ 1948
20 Trương Thị Minh Sự (nt) NHÀ THƠ 1952
21 Hồ Đắc Duy (mới gia nhập từ Q II/2015) BS                           1944
22 Nguyễn công Trí       (nt) CN 1982
23 Cao Hoàng Hải         (nt) CN 1942
24 Phạm Văn Dục           (nt) CN 1986