Chi Hội Khoa Học Lịch Sử Trịnh Hoài Đức > Sách > Sách hay > Tiểu sử hành trạng các nhà khoa bảng hán học nam bộ

Tiểu sử hành trạng các nhà khoa bảng hán học nam bộ

ed2c8792-2903-4f5e-9aed-19bb498a5415_150_229
Tác phẩm “Tiểu sử và hành trạng các nhà khoa bảng Hán học Nam bộ” là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, đã phác họa một chân dung khá bao quát giới học thuật thời mở cõi và khai phá đất nước Nam bộ, nhất là thời Nam kỳ bị Pháp xâm chiếm.
Giới khoa bảng Nam bộ cũng chỉ xuất hiện khi chính quyền bắt đầu tổ chức khoa cử tại đất Gia Định, khởi đầu từ chúa Nguyễn Ánh tổ chức khoa thi Tam trường đầu tiên vào năm Mậu Thân (1783). Khi thống nhất đất nước lên ngôi hoàng đế, Gia Long khởi đầu tổ chức thi Hương vào năm 1812.

Tính đến năm 1864, khoa thi Hương cuối cùng theo tác giả Nguyễn Đình Tư, cả thảy có 253 Cử nhân Hán học người Nam bộ, trong đó có 6 vị Tiến sĩ mà Phan Thanh Giản là người khai khoa.
Tác phẩm “Tiểu sử và hành trạng các nhà khoa bảng Hán học Nam bộ” là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, đã phác họa một chân dung khá bao quát giới học thuật thời mở cõi và khai phá đất nước Nam bộ, nhất là thời Nam kỳ bị Pháp xâm chiếm.
Trà đài Phú Nhuận, ngày đầu xuân Mậu Tý
HÃN NGUYÊN NGUYỄN NHÃ
TS Sử học
Tác giả: Nguyễn Đình Tư – NXB Đồng Nai– Khổ 16 x 24cm – 610 trang –
                 Phát hành tháng 1/2013