Chi Hội Khoa Học Lịch Sử Trịnh Hoài Đức > Thông báo > Thư Mời Tham Gia Hội Thảo Khoa Hoc

Thư Mời Tham Gia Hội Thảo Khoa Hoc

THƯ MỜI THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC

“Nhân vật lịch sữ Đoàn Minh Huyên”

 

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phối họp với Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức hội thảo về nhân vật lịch sử Đoàn Minh Huyên (Phật Thầy Tây An) với chủ đề “Thân thế và sự nghiệp cụ Đoàn Minh Huyên 1807-1856”. Hội thảo sẽ được tổ chức vào  cuối quý III/2013 tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Thời gian nhận bài:   Hạn chót    30/8/2013

Bài viết theo phong chữ Times New roman, cỡ chữ 14, gởi về địa chỉ:

Email:        <  hoisuhocag@yahoo.com  >

Địa chỉ:  Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang, số 11 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ  Đình, thành phố Long Xuyên, An Giang.

Rất mong được sự hợp tác của các nhà khoa học và cơ quan nghiên cứu.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đăng Hoài Dũng