Chi Hội Khoa Học Lịch Sử Trịnh Hoài Đức > Thông báo > Thông Báo Mời Họp Định Kỳ Quí 1 Năm 2014

Thông Báo Mời Họp Định Kỳ Quí 1 Năm 2014

Ban Chấp hành Chi hội Khoa học Lịch sử TRỊNH HOÀI ĐỨC kính mời toàn thể Hội viên đến dự buổi sinh hoạt quý I/ 2014 tại Hội trường Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II số 17A đường Lê Duẩn Quận 1 TP. Hồ Chí Minh vào lúc 8g30 ngày Chủ nhật 30-3-2014. Đây là buổi sinh hoạt đầu tiên trong năm 2014.

  HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TP HỒ CHÍ MINH                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHI HỘI TRỊNH HOÀI ĐỨC                                                                       ————————————–

————————————–

THƯ MỜI HỌP

 

Ban Chấp hành  Chi hội Khoa học Lịch sử TRỊNH HOÀI ĐỨC  kính mời toàn thể Hội viên đến dự buổi sinh hoạt quý I/ 2014 tại Hội trường Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II số 17A đường Lê Duẩn Quận 1 TP. Hồ Chí Minh vào lúc 8g30 ngày  Chủ nhật 30-3-2014. Đây là buổi sinh hoạt đầu tiên trong năm 2014.

Ngoài Báo cáo tổng kết sinh hoạt  năm 2013 của Chi hội, hội viên giới thiệu sinh hoạt của phần mình về các đầu sách mới phát hành , bài viết đăng ở tạp chí, kỷ yếu hội thảo …, trong quý I/2014, hội viên Lê Trường Sơn báo cáo tình hình tiến triển trang web trong 9 tháng qua. Về chuyên đề, hội viên Phạm Thị Huệ  báo cáo đề tài “Quá trình bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới”, hội viên Nguyễn Văn Hỏa Bình báo cáo đề tài“Hành vi khôn ngoan của tổ tiên ta thời các vua Hùng”.

 Kính mong Hội viên thu xếp thì giờ đến dự đông đủđúng giờ.

Tp Hồ Chí Minh, Ngày 15   tháng  3   năm 2014

BCH Chi hội Trịnh Hoài Đức

                                                                 

ĐỀ NGHỊ:                                                                   

– Hội viên không dự sinh hoạt Chi hội, đề nghị thông báo cho hv Đinh Hữu Chí

ĐT  0903 711 141 trước 27-3-2014…