Phép “Làm vua”

bf97f1bc-d2d8-4185-bf07-2b77ab641f56
Những luận thuyết nổi danh nhất thế giới về phép “làm vua”, làm tướng, làm lãnh đạo
TS HOÀNG VĂN LỄ CẢM NHẬN VỀ PHÉP “LÀM VUA” – Quyển sách phép “làm vua” của tác giả Đoàn Văn Thi là một biên soạn khá công phu, đúc kết từ nhiều tác phẩm có giá trị về lịch sử và danh nhân khắp đông – tây kim cổ.Tác giả góp phần vào việc giáo dục về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật lãnh đạo, chỉ huy của nhiều danh nhân thế giới. Theo tác giả, phép “làm vua” được hiểu là phương pháp lãnh đạo, chỉ huy, mưu lược và tính cách riêng của người đứng đầu một quốc gia, một triết thuyết, một trận chiến hay cuộc chiến …

Tác giả: ĐOÀN VĂN THI – NXB Thanh Niên – Giá bìa: 120.000đ