Non nước Quảng Trị

3a0d9b95-6391-4eb3-99c2-1ef14ce4f05e_150_225
Chúng tôi là con em của Quảng Trị, nhưng chỉ ở quê hương mười mấy năm thời niên thiếu, ấu thơ, còn phần lớn cuộc đời là sống xa biền biệt, hết ở Hà Nội lại vào Thành phố Hồ Chí Minh, ngót gần sáu chục năm trời. Từ sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chúng tôi thường xuyên về thăm quê, nhưng mỗi lần nhiều lắm cũng chỉ lưu lại vài ba ngày, về nhà mà tựa như làm khách…
Chúng tôi là con em của Quảng Trị, nhưng chỉ ở quê hương mười mấy năm thời niên thiếu, ấu thơ, còn phần lớn cuộc đời là sống xa biền biệt, hết ở Hà Nội lại vào Thành phố Hồ Chí Minh, ngót gần sáu chục năm trời. Từ sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chúng tôi thường xuyên về thăm quê, nhưng mỗi lần nhiều lắm cũng chỉ lưu lại vài ba ngày, về nhà mà tựa như làm khách…

Một may mắn đến với chúng tôi là được ông Nguyễn Đình Tư giao cho đọc bản thảo cuốn Non nước Quảng Trị. Chúng tôi đã đọc cuốn sách bằng tấm lòng nhớ thương yêu quý đối với quê nhà. Đây là một cuốn sách biên soạn công phu, nghiêm cẩn, với một khối lượng tư liệu rất phong phú và những kiến giải đầy sức thuyết phục. Có thể nói cuốn sách chẳng những mang đậm tính chất một tác phẩm địa phương chí, mà còn chứa đựng phẩm chất  của một công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Cuốn sách đã cung ứng cho chúng tôi những tri thức có hệ thống, đa dạng, toàn diện, cả bề rộng lẫn bề sâu, về quê hương Quảng Trị thân yêu.
Tác giả: Nguyễn Đình Tư – NXB Đại học Quốc gia TP.HCM – Khổ 16 x 24cm –
                 520 trang – Phát hành quý II/2011 – Giá bìa: 120.000đ