Non nước Ninh Thuận

2d54d8d3-2005-4b22-b367-5cd65bcf7a0d_150_217
Hoài vọng của tôi là làm sao có đủ thì giờ, đủ hoàn cảnh và đủ phương tiện đi từng tỉnh, từng làng để tìm hiểu tận mắt, nghe tận tai những gì yêu quý của quê hương, hầu viết thành những cuốn biên khảo thật đầy đủ giúp đồng bào không có điều kiện đi đây đi đó cũng có thể biết được một cách tường tận quê hương mình, đồng thời để giới thiệu với khách năm châu mảnh giang sơn gấm vóc Việt Nam nhỏ bé này…
Hoài vọng của tôi là làm sao có đủ thì giờ, đủ hoàn cảnh và đủ phương tiện đi từng tỉnh, từng làng để tìm hiểu tận mắt, nghe tận tai những gì yêu quý của quê hương, hầu viết thành những cuốn biên khảo thật đầy đủ giúp đồng bào không có điều kiện đi đây đi đó cũng có thể biết được một cách tường tận quê hương mình, đồng thời để giới thiệu với khách năm châu mảnh giang sơn gấm vóc Việt Nam nhỏ bé này, với một dân tộc nghèo khó về vật chất, nhưng rất giàu về ý chí quật cường đã và đang làm cho cả thế giới khâm phục.

Trong lúc thu thập tài liệu, tìm hiểu địa phương, tôi vô cùng cảm động vì có những vị đã nhiệt tình giúp đỡ tôi mọi phương tiện để đạt được mục đích…
Viết tại Sài Gòn
NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM TÂN HỢI (1971)
Nguyễn Đình Tư
Tác giả: Nguyễn Đình Tư – NXB Thanh Niên – Khổ 13 x 19cm – 302 trang –
                 In lần thứ hai – Quý I/2003 – Giá bìa: 35.000đ