Non nước Khánh Hòa

d326fc7e-1464-4b1f-bbf6-4d740604ba88_150_225
Với tấm lòng tưởng nhớ tiền nhân, thương yêu Tổ quốc, tôi viết cuốn “NON NƯỚC KHÁNH HÒA” này, hy vọng để lại cho hậu thế chút ít tài liệu tham khảo, khi họ muốn tìm hiểu quê hương trong quá khứ.
Với tấm lòng tưởng nhớ tiền nhân, thương yêu Tổ quốc, tôi viết cuốn “NON NƯỚC KHÁNH HÒA” này, hy vọng để lại cho hậu thế chút ít tài liệu tham khảo, khi họ muốn tìm hiểu quê hương trong quá khứ.

Đứng trên quan điểm đó, các tài liệu mà tôi đã dùng hầu hết đều mang một màu sắc quá khứ, những tài liệu tiềm tàng trong dân chúng do cũng lớp người sắp đi vào dĩ vãng lưu giữ, và nếu không kịp ghi vào đây, họ sẽ mang theo xuống suối vàng. Bạn sẽ thất vọng khi muốn tìm trong cuốn sách này những lời ca tụng, những thành tích vĩ đại của chính quyền, của các cơ quan đương thời như bạn thường thấy trong các tập địa phương chí đăng trên báo hay do chính quyền xuất bản. Công việc ca tụng, phê phán đó, xin dành lại cho lịch sử, cho hậu thế. Ở đây tôi chỉ ca tụng những người đã khuất cùng những di sản mà họ đã dày công lao khổ tạo lập và để lại cho chúng ta.
Sau cùng, tôi xin cám ơn tất cả quý vị và các bạn đã có lòng tốt giúp tôi tài liệu, hoặc phiên dịch các bài văn chữ Hán để hoàn thành cuốn sách này, nhất là ông Lê Hoằng, cụ Nguyễn Trọng Tố và cụ Nguyễn Đức Giản.
Viết tại Nha Trang
NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG ĐINH MÙI (1967)  
 
Tác giả: Nguyễn Đình Tư – NXB Thanh Niên – Khổ 13 x 19cm – 404 trang –
                 In lần thứ hai – Quý I/2003 – Giá bìa: 42.000đ