Chi Hội Khoa Học Lịch Sử Trịnh Hoài Đức > Hình ảnh hoạt động > Hội viên Chi hội THĐ tham gia Ngày hội Sử học TPHCM lần thứ VIII

Hội viên Chi hội THĐ tham gia Ngày hội Sử học TPHCM lần thứ VIII