Chi Hội Khoa Học Lịch Sử Trịnh Hoài Đức > Hình ảnh hoạt động > Chúc Tết Giáp Ngọ Bác Nguyễn Đình Tư

Chúc Tết Giáp Ngọ Bác Nguyễn Đình Tư