Gia phả học đại cương

2aa59908-e026-42e4-b4c2-68944503e676_150_215
Một cuốn sách hữu ích và cần có trong bất cứ gia đình nào
 Gia phả học là môn học nghiên cứu về gia phả. Môn học này đang được phát triển ở khắp nơi trên thế giới. Cuốn Gia phả học đại cương này dành cho sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, tuy nhiên giáo trình không chỉ phù hợp cho người mới bắt đầu mà còn phù hợp cho những người cần tham khảo. Cấu trúc của giáo trình gồm các nội dung sau:

Chương 1: Dẫn luận về gia phả
Chương 2: Cấu trúc của một bộ gia phả hợp lý

Chương 3: Phương pháp dựng phả
Tác giả : Võ Ngọc An & Trương Đình Bạch Hồng NXB TỔNG HỢP TP.HCM
Giá bìa 25.000đ