Du Ngoạn Đó Đây

95743f82-caef-4e65-846f-f4ad72c6115b_150_199
Có người đi để thư giản. có người đi tìm ngắm các kỳ quan. Có người đi phiêu lưu. Anh bạn tôi đi để sống, có đi đó đi đây là thấy cuộc sống tràn đầy
“Có người đi để thư giản. có người đi tìm ngắm các kỳ quan. Có người đi phiêu lưu. Anh bạn tôi đi để sống, có đi đó đi đây là thấy cuộc sống tràn đầy. Trong cuốn sách này, có cuộc đi như ngẫu nhiên, như tùy hứng, cũng vì là cuộc sống, phải chăng cũng ngẫu nhiên. Bạn tôi sống thật thà, xin giới thiệu những trang viết cũng rất thật thà này”.
Bửu Ngôn
 

Tác giả Hữu Chí   NXB Thanh Niên     Phát hành tại 136   Lý Thái Tổ TP HCM