Chi Hội Khoa Học Lịch Sử Trịnh Hoài Đức > Sách > Sách nghiên cứu > Công tử lời nhân ái một tấm lòng

Công tử lời nhân ái một tấm lòng

Quyển sách này đến tay bạn đọc là một việc tình cờ, ngoài sự mong đợi của gia đình và người viết.
 Mong muốn đưa tập truyện này đến với độc giả, tôi chỉ muốn giới thiệu MỘT TẤM LÒNG, tấm lòng một thanh niên sống cách nay đúng một thế kỷ, mà LÒNG NHÂN ÁI đã đưa người đến cách mạng, và đã sớm bị cơn cuồng phong đế quốc thực dân Pháp cuốn đi …

Tác giả: HUỲNH QUAN THƯ (Huỳnh Lê Vinh) – NXB Trẻ.