Giới thiệu

TRỊNH HOÀI ĐỨC VỚI GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ

Trường Cao đẳng Sư phạm TWTP.HCM Sách địa chí thời Nguyễn Dưới thời nhà Nguyễn (1802-1945), đặc biệt giai đoạn 4 đời vua đầu là Gia Long (1802-1820), Minh Mạng…

Xem thêm

Tình hình hội viên từ năm 2013 đến nay

Qua năm 2013, hội viên Nguyễn Đình Tư, có thư xin ngưng sinh hoạt Chi hội kể từ cuối quý III/2013 do sức khỏe kém nên Ban chấp hành Chi…

Xem thêm

Quá Trình Hoạt Động

Vào năm 1998, trên địa bàn TPHCM có 3 chi hội Sử học trực thuộc Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Hội Sử…

Xem thêm

Trịnh Hoài Đức Dưới Góc Nhìn Lịch Sử

Các sử gia Việt Nam cũng như thế giới, khi nghiên cứu về vùng đất Nam Bộ đều không thể không đề cập đến” Gia Định Thành Thông Chí”. TRỊNH…

Xem thêm

Trịnh Hòa Đức với Gia Định Thành Thông Chí

Dưới thời nhà Nguyễn (1802-1945), đặc biệt giai đoạn 4 đời vua đầu là Gia Long (1802-1820), Minh Mạng (1820-1840), Thiệu Trị (1841-1847) và Tự Đức (1848-1883), các ngành khoa…

Xem thêm

Thành Viên Chi Hội

Ngày 22-08-1998, Đại hội hợp nhất 3 Chi hội: Xưa &Nay, Trần Huy Liệu, Lê Văn Hưu, được triệu tập tại Trung Tâm Lưu trữ Quốc gia II, số 2…

Xem thêm