Chi Hội Khoa Học Lịch Sử Trịnh Hoài Đức > Hình ảnh hoạt động > Chi hội Trịnh Hoài Đức sinh hoạt định kỳ quý 1i/2014

Chi hội Trịnh Hoài Đức sinh hoạt định kỳ quý 1i/2014